เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

เป็นธรรมดาของชีวิตที่ต้องพบกับเรื่องดีบ้าง ไม่ดีบ้าง
กับเรื่องดีๆ ก็ไม่ควรประมาท
กับเรื่องไม่ดี ก็ควรนำมาศึกษา เรียนรู้ 
เพื่อคลายความเศร้าหมอง และสร้างภูมิคุ้มกันในอนาคต

แทนที่จะจมจ่อมกับความคิด และอารมณ์ลบๆ 
เราสามารถเรียนรู้ และเติบโตอย่างผู้เข้าใจชีวิต 

ลองถามตัวเอง ‘เรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่า...’
เราอาจได้คำตอบ
‘ต้องพยายามมากกว่านี้’ ‘ไม่ประมาท’ ‘มันไม่แน่’ 
‘เปลี่ยนคนอื่นยาก เปลี่ยนตัวเองง่ายกว่า’
‘คิดมากก็ทุกข์มาก คิดน้อยก็ทุกข์น้อย’
‘โลกธรรม มีได้ก็มีเสีย มีพบก็มีจาก มีสรรเสริญก็มีนินทา’

เปลี่ยนเรื่องร้ายๆ ให้กลายเป็นบทเรียน