เรื่องของมัน

เหมือนเราปลูกต้นไม้ เช่น ปลูกพริกต้นนี้
หน้าที่ของเราคือขุดหลุมปลูก ให้น้ำ ให้ปุ๋ย
รักษาแมลงให้มันเท่านั้น
นี่คือเรื่องของเรา เรื่องศรัทธาของเรา
ส่วนตัวพริกจะเกิดหรือไม่เกิด ก็เป็นเรื่องของมัน
ไม่ใช่เรื่องของเรา จะไปดึงให้มันขึ้นมาก็ไม่ได้

หลวงปู่ชา สุภทฺโท