นัดหมายกับชีวิต

อดีตก็ผ่านไปแล้ว อนาคตยังไม่มาถึง
ทำปัจจุบันให้ดี อดีตและอนาคตของเราจะดีขึ้นเอง
อย่าใช้เวลากับอดีตกับอนาคต
จนพลาดนัดหมายกับชีวิต ที่นี่ เวลานี้