เท่าทันทุกข์เย็น

คนส่วนมากคุ้นเคยกับ ความทุกข์ร้อน
แต่ไม่ค่อยรู้จักไม่ค่อยระวัง ความทุกข์เย็น
ที่เรามักเรียกกันว่า ความสุข

นอกจากจะหมายถึงความเดือดเนื้อร้อนใจแล้ว
ความทุกข์ยังหมายถึง ความไม่แน่นอน
เอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้ ไว้เนื้อเชื่อใจไม่ได้

สิ่งที่ทำให้เรามีความสุขในวันนี้
อาจทำให้เราไม่สบายใจในวันใดวันหนึ่ง
อย่าไปคาดหวังให้มากมายจากทุกข์เย็น
จะได้ไม่ต้องทุกข์ร้อนมากนัก