ปล่อยมันไป

หลงยึดมั่นถือมั่นในสิ่งไหน ก็สุขทุกข์ไปกับสิ่งนั้น

หลงยึดมั่นในร่างกาย ก็สุขทุกข์ไปกับร่างกาย
หลงยึดมั่นถือมั่นในจิตใจ ก็สุขทุกข์ไปกับจิตใจ
สุขทุกข์ไปตามความนึกคิดปรุงแต่ง
และสารพัดเรื่องราวที่ปรากฏขึ้นที่จิตใจ
หลงยึดมั่นถือมั่นในตัวเอง ก็สุขทุกข์ไปกับตัวเอง

ปล่อยวางเสียได้เป็นดี