ระวังใจ

โลกเราอยู่ยากขึ้นทุกที
ถึงอยู่ยาก ก็อยู่ได้ ถ้าอยู่เป็น

ศานติเทวะ ปราชญ์ชาวอินเดีย กล่าวถึงสองทางเลือก
ในการดำเนินชีวิตบนโลกที่มีหนามแหลมคม
หนึ่ง คือ หาหนังนุ่มผืนใหญ่มาหุ้มโลก หรือ
สอง หาหนังนุ่มขนาดย่อมๆ มาหุ้มเท้าทั้งสองไว้ให้เรียบร้อย

ถึงเปลี่ยนโลกไม่ได้ แค่รู้จักรักษากายรักษาใจให้ดี
เราก็สามารถอยู่กับโลกได้อย่างปลอดภัยแล้ว