พลั้งเผลอเริ่มใหม่

เป็นธรรมดาของผู้ฝึกฝนตน
ที่ต้องมีเผลอมีพลาดพลั้งเป็นธรรมดา 
ไม่ต้องไปเสียเวลา เสียอารมณ์ให้กับความผิดพลาด
อย่าไปโทษใคร ไม่ต้องซ้ำเติมตนเอง

พลั้งเผลอได้ ก็เริ่มใหม่ได้ เราเริ่มใหม่ได้เสมอ 
นึกได้ว่าหลงลืมตัว ก็เริ่มกลับมารู้ตัวใหม่ทันที
รู้ว่าเผลอไปกับความคิดอารมณ์ ก็หยุดเสีย
รู้ว่ากำลังพูดอะไรที่ไม่เหมาะสม ก็หยุดเสีย

ถ้ามีการเริ่มใหม่เป็นนิสัย
เราย่อมได้นิสัยใหม่ในที่สุด