ลงองค์

เมื่อต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่รู้จะไปต่อยังไง
ลองนึกถึงคนที่เราชื่นชมวิธีคิด และการตัดสินใจ
อาจเป็นคนในครอบครัว
หรือเพื่อนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์
หรือผู้ใหญ่ที่มัก ‘อ่านขาด’ สักคน

ลองนึกดูว่า ถ้าท่านอยู่กับเราที่นี่
ท่านจะคิด จะตัดสินใจ จะแก้ปัญหาอย่างไร